وب سایت رسمی مهندس طلوعی|معرفی وب سایت های متخلف و کلاهبردار

برای اطمینان از صحت این سایت روی مجوز دادستانی(قسمت کسب وکار) کادر روبرو کلیک کنید

تاییدیه این پرتال در سایت پیوندها

هشدار پیرامون وب سایت های مشابه و کلاهبردار

وب سایت های شناسایی شده که تا این لحظه در حال کپی برداری،کلاهبرداری و سو استفاده از نام مهندس طلوعی هستند در جدول زیر معرفی می گردند (این لیست دائما توسط سیستم هوشمند در حال بروزرسانی می باشد)
بدیهیست وبگاه های زیر تحت هیچ شرایطی به این مجموعه متعلق نبوده و تنها با جعل عنوان،سو استفاده از مدارک و تحریف آثار تصویری رسمی صدا و سیما در حال کلاهبرداری و جعل عنوان می باشند

این لیست دائما به روز رسانی خواهد شد و علاوه بر اطلاع رسانی عمومی،از طریق مراجع ذیربط قضایی با توجه به عدله موجود(اسناد جمع آوری شده از پایگاه های زیر)طرح شکایت نیز صورت خواهد گرفت
وضعیت آدرس سایت ش.پرونده قضایی مشترک نوع تخلف/توضیحات نام مدیر
1)مسدود شده Tolooei.com - پرتال مورد نظر با پیگیری واحد حقوقی مسدود و در صورت افتتاح مجدد اقدامات قضایی معمول خواهد شد محمدعلی احمدی
2) رفع تخلف دائم Etl24.com لغو شکایت موضوع مورد تخلف ضمن بررسی در شورای حل اختلاف،برطرف گردید یوسف اسدی
3)طرح شکایت
ebays.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی فرزاد فرضی پور
4)در دست اقدام freetoluei.blogfa.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
5)در دست اقدام mohammadtoluei.blogfa.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
6)طرح شکایت
toluei.4kia.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
7)طرح شکایت
babol.4kia.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
8)طرح شکایت
niazkar.rzb.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
9)در دست اقدام foroshgahfile.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
10)طرح شکایت
yoyo20.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی مهدی وفایی
11)در دست اقدام file.takhfifestan.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی مجتبی پایدار
12)در دست اقدام takro.net - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی نیاز صالحی
13)رفع تخلف موقت paziresheagahy.ir - تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد ندیم ناظمی
14)در دست اقدام Takbook.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی صمد برزگر
15)مسدود شده Nicetag.ir - پرتال مورد نظر با پیگیری واحد حقوقی مسدود و در صورت افتتاح مجدد اقدامات قضایی معمول خواهد شد کاوه کرمی
16)در دست اقدام Azidownload.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی علی لایقی زاده
17)در دست اقدام raygandl.mihanblog.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
18)طرح شکایت
fileee.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی مصطفی سهرابی
19)رفع تخلف موقت mihantm.ir - تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد صابر حمدالهی
20)در دست اقدام birdownload.epage.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
21)طرح شکایت
free-toluei.blog.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
23)طرح شکایت
Raygandl.mihanblog.com 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
24)رفع تخلف موقت Appsnews.ir - تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد یوسف روشن دل
25)در دست اقدام alfadl.bistarinha.xyz - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
26)طرح شکایت
Mohammadtoluei.blogfa.com 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
27)رفع تخلف موقت kasbedaramadazinternet.ir - تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد ندیم ناظمی
28)در دست اقدام bestforyou3.rzb.emeg.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
29)رفع تخلف موقت Download4pc.ir - تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد ندیم ناظمی
30)رفع تخلف موقت Khamkhary.ir - تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد ندیم ناظمی
31)طرح شکایت
Webgum.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی علی اکبر روزبهی
32)طرح شکایت
Toluei.mihanblog.com 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
33)طرح شکایت
Colmab.com 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
34)طرح شکایت
Mohandes-toluei.1.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی محمد شریف زاده
35)در دست اقدام Downloadtel.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی ناصر نیازی مبصر
36)در دست اقدام Behtarindownload.blogfa.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
37)طرح شکایت
Hamed224.loxblog.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
38)طرح شکایت
Awatco.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی امیرحسین حسنی
39)طرح شکایت
Tloey.birblog.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
40)طرح شکایت
Persianfiles.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی حسن حیدری
41)در دست اقدام ir.30570 - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی علی ارضی
42)در دست اقدام Yaranesadr.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی زکریا جهان داد
43)در دست اقدام Sakhtblog.lineblog.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
44)در دست اقدام Selzir.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی حسین رضازاده
45)رفع تخلف موقت pul.forushgahfile.com 1395220169036400 تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد -
46)طرح شکایت
Itman1.blogfa.com 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
47)طرح شکایت
Pars-afzar.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی مهیار مرعی
48)طرح شکایت
Niazkar.rzb.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
49)رفع تخلف موقت store.forushgahfile.com - تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد -
50)طرح شکایت
Iranfilestore.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی جواد جهان فر
51)طرح شکایت
Poolafarin.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی رضا فراز
52)در دست اقدام Ketab4u.4kia.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
53)در دست اقدام ravanshenasibartar.com - فروش بدون مجوز کتاب "درآمد پایدار از طریق آمازون" و نقض حقوق مالکیت معنوی اثر ثبت شده -
54)رفع تخلف موقت Tak24.ir - تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد مصطفی محمدی
55)مسدود شده Toluei.ir - پرتال مورد نظر با پیگیری واحد حقوقی مسدود و در صورت افتتاح مجدد اقدامات قضایی معمول خواهد شد علی قربانی
56)در دست اقدام samanscarf.4kia.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
57)طرح شکایت
karekhane.mihanblog.com 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
58)رفع تخلف موقت mlmsharge.ir - تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد ندیم ناظمی
59)در دست اقدام parvaz.filekar.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
60)در دست اقدام kardarkhaneh.blogsky.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
61)در دست اقدام gelyan.arisfa.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
62)در دست اقدام goodha.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی محمد بی غم
63)طرح شکایت
filecom.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی سهیل قاسمی
64)در دست اقدام good-file.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی حامد کسائی
65)در دست اقدام dflink.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی علی ارضی
66)طرح شکایت
abtinchat.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی حمیدرضا پورعابدین
67)طرح شکایت
hamkardoon.com 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
68)در دست اقدام labkhandoon.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی احسان عسکری
69)در دست اقدام cellfull.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی مهدی میرزاده
70)طرح شکایت
goostaresh.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی هانیه توری
71)در دست اقدام paeezdl.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی احسان اصغرنژاد
72)در دست اقدام eng1000file.4kia.ir - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -
73)مسدود شده 98amoozesh.ir - پرتال مورد نظر با پیگیری واحد حقوقی مسدود و در صورت افتتاح مجدد اقدامات قضایی معمول خواهد شد -
74)طرح شکایت
imenkharid.persianblog.ir 1395220169036400 جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی سمانه علایی
75)رفع تخلف موقت servattazminy.ir - تخلف موقتا بر طرف گردیده و در صورت تکرار مجدد؛اقدامات قضایی به سرعت معمول خواهد شد جعفر بهرام زاده
76)در دست اقدام kardarkhaneh.blogsky.com - جعل عنوان غیر و تحریف آثار سمعی و بصری صدا و سیما و نقض حقوق مالکیت معنوی -

تذکرات خیلی مهم :

1)به استحضار می رساند از تاریخ فوق،مسئولیت کلیه خریدهایی که از سایت های مشابه و کلاهبردار می کنید بر عهده خودتان خواهد بود و این مجموعه در قبال مشکلات شما پاسخگو نیست
2)وب سایت رسمی محمد طلوعی همین پورتالی است که در آن حضور دارید
3)این پایگاه هیچگونه سایت مشابه و نمایندگی فروشی برای محصولات و خدمات خود نداشته،ندارد و نخواهد داشت
4)جهت حذف سایت خود از لیست بالا،پس از حذف صفحه متخلف از وبگاه خود و ارائه درخواست کتبی و جبران خسارات وارده با آیدی تلگرام زیر ارتباط برقرار کنید
5)دوستانی که در روزهای گذشته از ما خرید داشته اند؛چنانچه سوالی دارند و یا طرح هرگونه مسئله می توانند از طریق آیدی تلگرام زیر با ما در ارتباط باشند
6)محمد طلوعی در هیچ یک از شبکه های مجازی داری صفحه رسمی و یا غیر رسمی نمی باشد
7)از کلیه صفحات وبگاه های متخلف شات اسکرین دریافت شده و جایی برای کتمان تخلف وجود ندارد
8)وب سایت هایی که رفع تخلف موقت گردیده اند تا حصول اطمینان به صورت شبانه روزی تحت مانیتورینگ و رصد قرار دارند و به محض مشاهده و تکرار تخلف اقدامات قضایی بدون اغماض معمول خواهد شد.
9)چنانچه با وبگاه متخلفی مواجه شدید که به هر شکل در حال سو استفاده از نام "محمد طلوعی" میباشد،سریعا مراتب را با آیدی تلگرام زیر در میان بگذارید

Telegram ID : Mohammad_Tolouei